چسب ماتیکی پنتر

    50,000 تومان

    چسبندگی لایه اول به صفحه ساخت در پرینت سه بعدی بسیار حائز اهمیت است. چسب ماتیکی پرینتر سه بعدی حلال در آب بوده و به راحتی با شستشو از نمونه پرینت سه بعدی شده نهایی پاک میگردند.

    چسب ماتیکی پنتر
    چسب ماتیکی پنتر

    50,000 تومان