حلال PLA

    85,000 تومان

    حلال PLA یکی از مواد مصرفی کاربردی در صنعت اکریلیک و پرینتر سه بعدی است که فرار و سمی است و به همین علت باید همیشه در ظرف در بسته و به دور از دسترس کودکان نگه داری شود.

    حلال PLA
    حلال PLA

    85,000 تومان